විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

පොදු ගැටළුව

පොදු ගැටලුව

වන්ධ්‍යාකරණ වාර්තා සඳහා පොදු ගැටළු සහ විසඳුම්

මෙම හෝ එම ගැටලුවේදී ඕනෑම ආකාරයක උපාංගයක් දිස්වනු ඇත, ගැටළුවක් භයානක නොවේ, යතුර ගැටළුව විසඳීමට නිවැරදි ක්‍රමයයි. පහත අපි ප්‍රතිචාර කිහිපයක පොදු ගැටලු සහ විසඳුම් කෙටියෙන් හඳුන්වා දෙමු.

1. ජල මට්ටම වැරදියි, ජල උෂ්ණත්වය ඉහළ හෝ අඩු නිසා, ජලාපවහන අසමත්වීම යනාදිය විවිධ ගැටළු වලට අනුව නිවැරදි ප්‍රතිකාර ක්‍රම අනුගමනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

2. මුද්‍රා තැබීමේ වළල්ල වයසට යාම, කාන්දු වීම හෝ කැඩී යාම. මේ සඳහා භාවිතයට පෙර ප්‍රවේශමෙන් පරීක්ෂා කිරීම සහ මුද්‍රා තැබීමේ වළල්ල කාලානුරූපව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. විවේකයක් ඇති වූ පසු, ක්‍රියාකරු තීරණාත්මකව ඉදිරියට යා යුතුය, නැතහොත් ආරක්ෂිත උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය සහතික කිරීමේ පදනම යටතේ එය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.

3. හදිසි විදුලිය ඇනහිටීම් හෝ ගෑස් ඇනහිටීම් මෙවැනි තත්වයකට මුහුණ දෙන විට, ප්‍රතිචාරයේ මෙහෙයුම් තත්ත්වය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න, ලියාපදිංචි කිරීමක් කරන්න, සහ සැපයුම් ප්‍රකෘතිමත් වන විට විෂබීජහරණය සම්පූර්ණ කරන්න. සැපයුම දීර් time කාලයක් තිස්සේ නැවැත්වුවහොත්, ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ නිෂ්පාදනවල ඇති ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කර එය සුරැකීමයි, පසුව සැපයුම් ප්‍රකෘතිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියදී දිගටම වැඩ කරන්න.

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?