විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

සෘජු වාෂ්ප ප්‍රතිචාරය

  • Direct Steam Retort

    සෘජු වාෂ්ප ප්‍රතිචාරය

    සන්තෘප්ත වාෂ්ප ප්‍රතිචාරය යනු මිනිසා විසින් භාවිතා කරන බහාලුම් විෂබීජහරණය කිරීමේ පැරණිතම ක්‍රමයයි. ටින් විෂබීජහරණය කළ හැකි නිසා, එය සරලම හා විශ්වාසදායක ආකාරයේ ප්‍රතිචාරයකි. මෙම ක්‍රියාවලියට ආවේණික වන්නේ වාෂ්පයෙන් නෞකාව ගංවතුරට ලක්වීම සහ වාතාශ්‍රය කපාට හරහා වාතය ගැලවී යාමයි. මෙම ක්‍රියාවලියේ විෂබීජහරණ අවධීන්හිදී අධික පීඩනයක් නොමැත. ඕනෑම විෂබීජහරණ පියවරක් තුළ ඕනෑම වේලාවක යාත්රාව. කෙසේ වෙතත්, බහාලුම් විරූපණය වැළැක්වීම සඳහා සිසිලන පියවරේදී වායු අධි පීඩනයක් යෙදිය හැකිය.