විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

බාගත

  • සීමාසහිත ෂැන්ඩොං ඩිංටයිෂෙං යන්ත්‍රෝපකරණ තාක්‍ෂණ සමාගම.
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න