විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

සිරස් Crateless Retort System

  • Vertical Crateless Retort System

    සිරස් Crateless Retort System

    අඛණ්ඩ කූඩ රහිත ප්‍රතිචාර වන්ධ්‍යාකරණ රේඛාව මගින් විෂබීජහරණ කර්මාන්තයේ විවිධ තාක්ෂණික බාධක ජයගෙන ඇති අතර වෙළඳපොලේ මෙම ක්‍රියාවලිය ප්‍රවර්ධනය කරයි. පද්ධතියට ඉහළ තාක්‍ෂණික ආරම්භක ස්ථානයක්, උසස් තාක්‍ෂණය, හොඳ වන්ධ්‍යාකරණ ආචරණය සහ විෂබීජහරණයෙන් පසු කෑන් දිශානති පද්ධතියේ සරල ව්‍යුහයක් ඇත. අඛණ්ඩ සැකසුම් හා මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයේ අවශ්‍යතාවය එයට සපුරාලිය හැකිය.