විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

සිලෝන් බෙවරේජ් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම

Ceylon Beverage International(Pvt)Ltd

කොළඹ ශ්‍රී ලංකාව පදනම් කරගත් ස්වාධීන ඇලුමිනියම් කෑන් සහ අවසන් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස සිලෝන් බීම කෑන් 2014 දී ආරම්භ කරන ලදී. නෙස්ලේ සඳහා OEM සපයන ඔවුන්ගේ ටින් කළ කෝපි ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඩීටීඑස් විසින් ප්‍රතිප්‍රහාර, සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය පැටවුම් බෑම, විදුලි ට්‍රොලි ආදිය සපයයි.

Ceylon Beverage International(Pvt)Ltd2