විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

මැලේසියාව බ්‍රාහීම්ගේ

Malaysia Brahim's

බ්‍රාහීම්ස් (ඩෙවිනා ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හි වෙළඳ නාමය) රසවත්, පහසු, කෑමට සූදානම් ආහාර වේලට සමානයි. ජපාන වෙළඳ නාමය වෙනුවට අපි ඔවුන් සඳහා විෂබීජහරණය කිරීමේ ප්‍රතිචාරය ලබා දෙන්නෙමු. මෙම ප්‍රතිචාරය ඉතා හොඳ ලෙස භාවිතා කරන අතර ජපානයේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ නිෂ්පාදකයෙකු සමඟ සසඳන විට පාරිභෝගිකයා පහත පරිදි DTS වෙත ඉහළ ඇගයීමක් ලබා දෙයි:

Malaysia Brahim's1
Malaysia Brahim's02
Malaysia Brahim's3